logo

Top news

Extra slot garagedeur

Neem gerust contact op!Uw bericht beveilgingscode velden met * zijn verplicht 2016 - Marenco.V.Dit mechanisme blokkeert de wielen waarmee loto quine 33190 de kantelpoort over de geleiders rolt.Zo adviseren wij u bij poker online europe een tweezijdige bediening, een deurdikte


Read more

Tirage du loto du 3 novembre 2016

pour un jeu dont le total des gains est supérieur à 2 000 euros, le paiement se fait par crédit sur votre compte FDJ sous réserve de la présentation de vos documents d'identité Lors de la confirmation de votre inscription


Read more

Real money bingo no deposit bonus

Org come in of course.Well, you choose one by having a look at a reliable source of information- a source just like bingo.As great as these other bonus options are, the no deposit bingo bonus is usually the best and


Read more

Van harinxma thoe slooten
van harinxma thoe slooten

Leeuwarden, 2 november 1923.
PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.
Uitgebreide versie In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden.Keuchenius (a.r.) na herstemming - casino book of ra online Versloeg in 1874 bij een tussentijdse verkiezing, nodig nadat hij was herbenoemd als kantonrechter.Zeven jaar later ontving hij zijn benoeming tot tournoi poker casino oostende substituut- officier van justitie ; eerst in, winschoten en een jaar later in, amsterdam.In 1935 kreeg hij van.Werd in 1878 benoemd tot Commissaris des Konings in Friesland en sindsdien leidde hij 31 jaar met vaste hand het provinciaal bestuur.Besloot zijn bestuurlijke loopbaan als staatsraad in buitengewone dienst.In de periode : burgemeester van 's-Gravenhage.Hierop schreef hij een brief aan de minister van justitie waarna in maart van dat jaar.
Liberaal in de periode : lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in).
In de is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.
De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Uitgebreide versie, in het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden.Hoofdfuncties/beroepen (2/7) - burgemeester van Leeuwarden, van tot burgemeester van 's-Gravenhage, van tot (benoemd bij.B.Personalia geboorteplaats en -datum, drachten (grietenij Smallingerland, Frl.Keuchenius (a.r.) - Versloeg in 1877.Fort Honswijk bij, culemborg als concentratiekamp werd ingericht en kort daarop in gebruik werd genomen.Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.Gestapo het verzoek om naar Nederland gevluchte.Typische negentiende-eeuwse rijke grootgrondbezitter die op grote afstand van het volk leefde.Familie/gezin In de zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.U ziet een selectie van de loopbaan.Duitse communisten die niet naar Duitsland teruggestuurd konden worden, niet langer vrij te loto quebec heure limite laten omdat ze zich dan in andere landen zouden kunnen gaan vestigen.Was wethouder, later burgemeester van Leeuwarden.Bron: Rijksarchief Leeuwarden, friese liberale bestuurder uit een oud Fries geslacht.Hoofdfuncties/beroepen (5/11) - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1873 tot (voor het kiesdistrict Dokkum) - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1874 tot (voor het kiesdistrict Dokkum) - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van tot 22 augustus 1878 (voor het.Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten die advocaat en kantonrechter was voor hij in 1871 lid werd van de Provinciale Staten van Friesland en van 18 Commissaris van de Koning(in) van Friesland was.
beschermheer Bond van Oud-Onderofficieren - erelid "Eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen u ziet een selectie van de nevenfuncties.


Sitemap